Repertoár a vystoupení Lipky 1980 - 1990

LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1980-1981
Sbormistr: Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár:
Blahopřání
Brabenčí polka
Černé oči (upr. František Chodura)
Dobrý den, slunce (Václav Felix)
Echo (ruská)
Idú už chlapci
Jaký by milý byl (upr. Miroslav Raichl)
Jiskry jiskří (Josef Říha)
Kdyby tu nic nebylo
Kupalinka (běloruská lidová)
Májové hlasy (Luca di Marenzio)
Mamince k svátku
Moje kuřátka (gruzínská, česky)
Moje země (Zbyněk Mrkos)
My slávim slávu (ruská)
Na těch paloučkách
Nový den začíná (Václav Felix)
O spánku
Oj, u poli
Písničko, pojď si hrát
Přeštický panenky
Radost (Jan Hanuš)
Requiem za Lidice (Miroslav Raichl)
Rozfoukaná písnička
Slávim družbu (G. Strube)
Světlana
Takhle v Rokycanech (upr. Miroslav Raichl)
Telefon
Ty bechyňský zvony (upr. Václav Trojan)
Velebný pane (upr. Miroslav Raichl)
Vosa a bodlák
Zima
Zítra si vyjedem
Znám já zámek

Pěvecké akce:
3. 10. 1980: vystoupení v rámci Dne úcty ke stáří, ZK ROH Elite
23. 10. 1980: vystoupení na pionýrském slibu v kině
30. 10. 1980: vystoupení na schůzi občanského výboru v restauraci Sparta
7. 11. 1980: vystoupení sboru na oslavách výročí VŘSR ve Šluknově
12.11. 1980: vystoupení na schůzi občanského výboru v jídelně SOU OSP
25. 11. 1980: vystoupení na schůzi občanského výboru v ZK ROH Elite
26. 11. 1980: vystoupení na schůzi občanského výboru v ZK ROH Elite
13.12. poprvé zájezd do Prahy na vánoční koncert. Na tyto akce jsme si mohli dovolit brát jen jeden autobus, přestože Lipka měla kolem 80 členů. Ti mladší tak zůstávali doma.
30. 1. 1981: vystoupení na schůzi klubu důchodců v ZK ROH Elite v 15.00 hod.
20. 2. 1981: vystoupení na výroční konferenci ZK ROH Elite v klubu
21.2. 1981: vystoupení na oslavách výročí února 1948, Vápenka
22. 2. 1981: vystoupení na oslavách výročí února 1948, Rybniště
23. 2. 1981: vystoupení na oslavách výročí února 1948 Krásná Lípa, kino
25.2. 1981: vystoupení pro ÚSP hl. m. Prahy Palmovka
4.3. 1981: vystoupení na konferenci zahrádkářů, ZK ROH Elite, 18.00
6.3. 1981: vystoupení pro konferenci Lesního závodu Rumburk v Rybništi
8.3. 1981: vystoupení pro klub důchodců, ZK ROH Elite 15.00
11. 4. 1981: vystoupení na střediskové přehlídce ZUČ v Rumburku: Pojeďte s námi, Kupalinka, Rekviem za Lidice, Slávim družbu, Velebný pane, Moje země.
16.4 zájezd do Mladé Boleslavi na festival Pionýrská nota.
28.4. 1981: vystoupení na předvolební schůzi občanských výborů č. 2 a 3 v restauraci Sparta
29.4. 1981: vystoupení na předvolební schůzi občanských výborů v OU OSP Křižíkova ul.
8.5. 1981: vystoupení na předvolební schůzi v Doubici
15. 5. 1981: vystoupení v Lipové
15.5. 1981: vystoupení na předvolební schůzi občanského výboru v Kyjově
18.5. 1981: vystoupení na předvolební schůzi občanského výboru v ZK ROH Elite
20.5. 1981: vystoupení na předvolební schůzi občanského výboru na Vlčí Hoře
29.5. II. setkání sborů (Kahánek Krupka, Permoník Most, Lipka Krásná Lípa). Program Lipky: Dobrý den, slunce (V. Felix, Z. Malý), Černé oči (upr. F. Chodura), Velebný pane, Jaký by milý byl (obojí upr. M. Raichl), Bechyňské zvony (upr. V. Trojan), Májové hlasy (L. Marenzio), Slávim družbu (G. Strube), Kupalinka (běloruská lidová), Requiem za Lidice (M. Raichl, V. Fischer), Jiskry jiskří (J. Říha, V. Fischer), Radost (J. Hanuš), Moje země (Zb. Mrkos, J. Kšica).
Společně: Takhle v Rokycanech (upr. M. Raichl), Nový den začíná (V. Felix, Z. Malý).
Zlatá snítka – vítězství v okresním kole, v kraji stříbrné pásmo.
Písně přátelství – vítězství v okresním kole, v kraji stříbrné pásmo.
10.6. 1981: vystoupení na „Setkání tří generací“, pořádal Český svaz žen
12.6. 1981: vystoupení na oslavách 5. výročí Děčínského dívčího sboru, divadlo Děčín


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1981-1982
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár
A ja by vot tak suměl (ruská)
A ty jedeš (ukrajinská lidová)
Ambros č. IV., č. VI.,
Čekala jsem, nespala jsem
Družba (čtyřhlas)
Ej, vy páni muzikanti
Kdyby byl Bavorov
Kolíne, Kolíne
Mamince k svátku
Na louce (?)
Nový den začíná
O spánku
Radost (Jan Hanuš)
Slávim družbu (ruská)
Step dornodská (mongolská lidová, upr. František Šauer)
Svět patří nám
U nás v kapele
Vod hu nás (pásmo, Slavoj Princl), nás č. 1,2,3,4,5,6,7,
Všechny děti na světě
Zazpívej, slavíčku (Louis Nicolas Clérambault)
Zeměkoule (Josef Říha)
Zpíváme míru
Zpíváme polyfonii

Pěvecké akce:
2.10. 1981: vystoupení na Dni úcty k stáří, Beseda 18.00
9.10. 1981: vystoupení v Doubici, volba občanských výborů
11.10. 1981: vystoupení na Dni úcty k stáří, Rybniště 14.00
14.10. 1981: vystoupení na skupinovém shromáždění PO SSM 15.00
14. 10. 1981: vystoupení na schůzi občanského výboru v OSP 19.00
15.10. 1981: vystoupení na schůzi občanského výboru, ZK ROH Elite, 19.00
16.10. 1981: vystoupení na schůzi občanského výboru, Kyjov, 19.00
21.10. 1981: vystoupení na schůzi občanského výboru, Elite 19.00
27.10. 1981: vystoupení na schůzi občanského výboru, Sparta 19.00
12.11. 1981: vystoupení na schůzi Českého svazu žen, školní jídelna
21.1. 1982: vstoupení na schůzi Klubu důchodců, ZK Elite
22. 1. 1982 Písně přátelství – zlaté pásmo v okresním kole, v krajském stříbrné. Zpívalo se: Radost, A ty jedeš, Slávim družbu, A ja by vot tak suměl.
6.2. 1982: vystoupení na výroční schůzi KSČ Lesy Rumburk
19.2.: vystoupení na výroční schůzi klubu zahrádkářů, ZK Elite (v poznámce: „Únor“)
20.2. 1982: vystoupení na výroční schůzi myslivců na Vápence (v poznámce: „Únor“)
25.2. 1982: vystoupení v Doubici (v poznámce: „jako na Vápence, Únor“)
8.3. vystoupení na členské schůzi 1. uliční organizace KSČ, ZK Elite
8.3. 1982: vystoupení k MDŽ pro ČSŽ ve školní jídelně
8.3. 1982: vystoupení k oslavě MDŽ, hudebna, pro ZDŠ
14.3. 1982: vystoupení pro občanský výbor Kyjov k MDŽ
31.3. 1982: vystoupení části sboru na schůzi SČSP na ZDŠ Krásná Lípa
5.4. 1982: vystoupení na schůzi občanského výboru, ZK Elite
7.4. 1982: vystoupení na schůzi občanského výboru, Vlčí Hora
17.4. 1982 Zlatá snítka – vítězství v okresním kole (dál se nepostupovalo).
21.4. 1982: vystoupení v závodu Elite, schůze občanského výboru
23.4. 1982: vystoupení na schůzi občanského výboru, Kyjov
26.4. 1982: vystoupení na schůzi občanského výboru, ZK Elite
27.4. 1982: vystoupení na schůzi občanského výboru, OU OSP
28.4. 1982: vystoupení na schůzi občanského výboru, Sparta
3.5. 1982: vystoupení na májových oslavách v Krupce, program: Radost, Zazpívej, slavíčku, O spánku, Na louce, Step dornodská, A ja by vot tak suměl, Svět patří nám.
15.5. 1982: vystoupení na městské konferenci SČSP, ZK Elite, 9.00 (sobota)
20. května Jarní koncert v Děčíně (divadlo). Program: Radost, Zazpívej, slavíčku, A ty jedeš, O spánku, Na louce, Zeměkoule, A ja by vot tak suměl, Vod hu nás. Společně: Moje země, Svět patří nám. Od Slavoje Princla jsme dostali krásný děkovný dopis za uvedení jeho pásma Vod hu nás.
27.5. 1982, čtvrtek: vystoupení na přehlídce ZUČ Staré Křečany, 16.00.
29. května – I. festival dětského sborového zpěvu Krásná Lípa 1982 (dopoledne)
29. května mírová slavnost na Bažantnici Děčín (ve 13 hodin)
29. května v podvečer – III. setkání dětských pěveckých sborů (v podvečer). Program Lipky: Radost (J. Hanuš), Zazpívej slavíčku (L.N. Clérambault), Vod hu nás (Sl. Princl), A ty jedeš (ukrajinská lidová), Step dornodská (mongolská, upr. F. Šauer), Zeměkoule (J. Říha).


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1982-1983
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár:
A ty jedeš
Aká si mi krásna (slovenská)
Ať svítí slunce
Den jako malovaný (Emil Strašek)
Fašiangová (slovenská)
Holubička bílá
Jak ste vy vězdičky (upr. Slavoj Princl)
Jdeme slavně ulicí
Kánon Všekánon
Kánony I. Hurníka
Kdyby byl Bavorov
Mamince
Moje země (Zbyněk Mrkos)
O spánku
Padajut zvjozdy (ruská, trojhlas)
Purpura
Ranní sloní booggie
Rozkvetlý den
Slávim družbu (ruská)
Slnečný deň (Ondrej Francisci)
Slnko svieti
Štěstí (trojhlas)
Ta naša lavečka
U nás v kapele
U Roudnice je voda (upr. Jan Bůžek)
Vězdičky, vězdičky
Vítajtě
Vpřed směle, soudruzi
Všechny děti na světě
Zajatá
Zeměkoule
Zeměkoule (Josef Říha)

 


Pěvecké akce:
1.10. 1982: vystoupení na Dni úcty ke stáří, Beseda, 18.oo. Program: Jdeme slavně ulicí, U nás v kapele, U Roudnice je voda široká, Haž puru, Všechny děti, O spánku, Zeměkoule.
6.10. 1982: vystoupení na schůzi občanských výborů v ZK Elite
8.10. 1982: vystoupení na schůzi občanských výborů, Kyjov
13.10. 1982: vystoupení na skupinovém shromáždění PO SSM, kino
14.10. 1982: vystoupení na schůzi občanských výborů, ZK Elite
15.10. 1982: vystoupení na schůzi občanských výborů, Doubice
20.10. 1982: vystoupení na schůzi občanských výborů, Vlčí Hora
21.10. 1982: vystoupení na schůzi občanských výborů, restaurace Sparta
4.11. 1982: vystoupení v kině k výročí VŘSR (program: hymny ČSSR a SSSR, A ty jedeš, Zeměkoule, U Roudnice je voda, Vpřed směle, soudruzi). Pak se promítal film „Chléb, zlato a pistole“.
5.11. 1982: vystoupení k výročí VŘSR v Děčíně, okresní oslava (program: Vpřed směle, soudruzi, A ty jedeš, Všechny děti, Zeměkoule, Ať svítí slunce.)
18. 12. účast na vánočním koncertu v Pantheonu Národního divadla (jako posluchači).
4.2. 1983: vystoupení na schůzi Klubu důchodců, klub Elite
5.2. 1983: vystoupení na schůzi KSČ podniku Lesy Rumburk k výročí února 1948 na Vápence v 9.00 hod.
17.2. 1983: vystoupení k výročí února 1948 v kině, v koncertu se střídala Lipka s PSSU Česká Lípa, na závěr společné zpívání
24.2. 1983: vystoupení v DK Česká Kamenice k 25. výročí Lidových milicí (Program: Zeměkoule, A ty jedeš, Svět patří nám, Ať svítí slunce, Moje země, Holubička bílá.)
22.2. 1982: vystoupení v Doubici (jen žáci 8. tříd) k výročí února 1948
23.3. 1982: vystoupení pro občanský výbor Vlčí Hora (jen 6. třídy)
28.3. 1983: vystoupení na schůzi občanských výborů, ZK Elite
7.4. 1983: vystoupení na schůzi občanských výborů, ZK Elite
Česká Kamenice, oslava 25. výročí vzniku Lidových milicí
Únor 1983 – společný koncert Lipky s Pěveckým sborem severočeských učitelů v Krásné Lípě.
Zlatá snítka – Lipka nepostoupila z okresního kola, dostala stříbrné pásmo.
28. 5. II. festival dětského sborového zpěvu. Program Lipky: Den jako malovaný (E. Strašek, J. Aplt), U Roudnice je voda široká (upr. J. Bůžek), Jak ste vy vězdičky (upr. Sl. Princl), Slnečný deň (O. Francisci, V. Janusová), Zeměkoule (J. Říha, M. Kratochvíl), Moje země (Zb. Mrkos, J. Kšica).
28. 5. v podvečer IV. setkání dětských pěveckých sborů


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1983-1984
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár:
A ty jedeš
Bingo
Jarní (Josef Leopold Zvonař)
Jdou pionýři
Když vojáček mašíroval (upr. Josef Říha)
Kosmonautická (Jan Oliva)
Má hvězda
Májová (trojhlas)
Mamince
Moje země
Náš Janyčko malovaný (upr. Leoš Janáček)
Padajut zvjozdy (ruská)
Pionýrská pochodová
Písnička je kamarád
Předla babka
Radost
Raketou stříbrnou
Slibová
Spartakiádní
Svět patří nám (Jaroslav Ježek)
Tancuj, tancuj
U našich stájů (trojhlas)
U Zámoště je louka (upr. Jan Bůžek)
Vánoční pastorela
Vězdičky, vězdičky
Vosy, vosy (Slavoj Princl)
Zajatá (Antonín Dvořák)
Zamotaná písnička (Josef Říha)
Zas kvete den
Zeměkoule
Zeměkoule (Josef Říha)

 

Pěvecké akce:
25.10. 1983: vystoupení na slavnostní schůzi OU SSS (silničářské učiliště) Zahrady
27.10. 1983: vystoupení v Lipové
2.11. 1983: vystoupení na schůzi občanských výborů, SOU OSP Kr. Lípa
7.11. 1983: vystoupení k výročí VŘSR v kině v 18.oo hod., program: Hymny, Vězdičky, A ty jedeš, Moje země.
18.11. 1983: vystoupení malých dětí v Kyjově
22.11. 1983: vystoupení na schůzi občanských výborů, v závodu Elite
18. prosinec – vánoční koncert v Praze.
23.2. 1984: vystoupení k oslavě výročí února 1948 v kině v 18.oo hod. Program: Zas kvete den, Padajut zvjozdy; Vězdičky, vězdičky; Zajatá, Raketou stříbrnou, Moje země, Zamotaná písnička A ty jedeš, Náš Janyčko malovaný.
24.4. 1984: vystoupení na okresní konferenci PO SSM v Jílovém
25.4. 1984: vystoupení na oslavách PO SSM v kině
27.4. 1984: vystoupení na okresní akci „Hudební dílna“ v České Kamenici
3.5. 1984: vystoupení na slavnostním zasedání MěstNV Rumburk (Střelnice)
7.5. 1984: vystoupení na slavnostním zasedání MěstNV Krásná Lípa, kino
19.5. – 20.5. zájezd do Loun, účast na festivalu, program: Radost, Jdou pionýři, A ty jedeš, U Zámoště je louka, Náš Janyčko malovaný, Zajatá, Zamotaná písnička, Kosmonautická, Pionýrská pochodová.
25.5. 1984: vystoupení na okresním srazu PO SSM v Děčíně, zimní stadion. Program: Radost, Jdou pionýři, Pionýrská pochodová, Tancuj, tancuj. Akce byla zahájena písní Rudé šátky (Lipka + děti).
26. května 1984 – III. festival dětského sborového zpěvu. Program Lipky: Jarní (J.L. Zvonař), U Zámoště je louka (upr. J. Bůžek), Když vojáček mašíroval (upr. J. Říha), Vosy, vosy (upr. Sl. Princl), Kosmonautická (J. Oliva).
26. května 1984 v podvečer - V. setkání dětských pěveckých sborů
Lipka vystoupila v Děčíně na zaplněném zimním stadionu v kulturním programu k 35. výročí vzniku pionýrské organizace. Zpívalo se: Radost, Jdou pionýři, Pionýrská pochodová, Tancuj, tancuj.
Písně přátelství – vítězství v okresním kole, zlaté pásmo v krajském kole (bohužel bez postupu).
Zlatá snítka – vítězství v okresním kole.
27.5. 1984: vystoupení v Rumburku na mírové slavnosti ve 13.30. Lipka zahajovala hymnami, pak program: Radost, Jdou pionýři, U Zámoště je louka, Náš Janyčko malovaný, Má hvězda, Zajatá, Máj, Předla babka, Zamotaná písnička, Kosmonautická, Moje země.
13.6. a 20. 6.: uveden zápis: „Natáčení nacvičených skladeb pro magnetofonový záznam.“


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1984-1985
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár:
Čí je to děvče
Echo
Ej přeletěl ptáček
Gandzia
Goral (upr. Slavoj Princl)
Horo, horo, vysoká jsi (s PSSU)
Chmelíčku, chmeli (upr. Jan Bůžek)
Kaťuša
Koťata
Má hvězda
Majdaléna
Měla jsem chlapce
Mila moja (slovenská, trojhlas)
Obrázek
Oj, po nad Volgoj
Panímáma mi nebrání
Plzeňská věž (upr. Blanka Kulínská)
Prídi Janík premilený
Rekviem za Lidice (Miroslav Raichl)
Rorando coeli (Jan Campanus Vodňanský)
Spartakiádní
Široký, hluboký
Ty třeboňský páni
U našich stájů
Ukolébavka (Joh. Brahms, s PSSU)
Ukolébavka pro koťata
Uspávanka (Hrajú na Maru – s PSSU)
Veselý karneval (Arkadij Dimitrijevič Filipenko)
Vykutálená písnička (Josef Říha)
Zas kvete den

V tomto roce se zpívalo poprvé společně s mužským sborem PSSU Česká Lípa. Vymyslel jsem si společné zpívání a přes odpor rozumnějších se to podařilo prosadit. Kupodivu to vyšlo dobře. Společně zazněly tři skladby s velkým úspěchem u publika. Bylo to první vystoupení PSSU s dětským sborem, kdy spolu zpíval dohromady mužský a dětský sbor. Znělo to krásně. Dětský sbor měl tehdy 72 členy.


Pěvecké akce:
28.8. 1984: vystoupení na oslavách výročí SNP v Děčíně (Střelnice)
5.10. 1984: vystoupení na schůzi občanského výboru, Doubice
10.10. 1984: vystoupení na schůzi občanského výboru, závod Elite
15.10. 1984: vystoupení na schůzi občanského výboru, ZK Elite
17.10. 1984: vystoupení na schůzi občanského výboru, Vlčí Hora
22.10. 1984: vystoupení na schůzi občanského výboru, ZK ROH Elite
31.10. 1984: vystoupení na schůzi občanského výboru, SOU OSP
29.11. 1984: vystoupení na učitelském slibu, hotel Lužan Rumburk
4.12. 1984: vystoupení na slavnostní schůzi SČSP Varnsdorf, Panorama
16. 12. 1984 účast na vánočním koncertu v Praze (Rudolfinum)
23.2. 1985: vystoupení na městské konferenci SČSP, ZK Elite, 9.00 hod.
23.2. 1985: vystoupení na výroční schůzi ČMS Vápenka
25.2. 1984: vystoupení na oslavách výročí února 1948, kino 18.30
8.3. 1985: vystoupení k MDŽ, Pragoexport
11.3. 1985: vystoupení na schůzi občanského výboru, ZK Elite
18.3. 1985: vystoupení na schůzi občanského výboru, SOU OSP
22.3. 1985: vystoupení na schůzi občanského výboru, Doubice
25.3. 1985: vystoupení na schůzi občanského výboru č. 4 v ZK Elite
27.3. 1985: vystoupení pro Český svaz žen, ZK Elite
28.3. 1985: vystoupení a Dni učitelů v ZK Elite
29. 3. Tři členky Lipky vystoupily jako trio v krajském kole Puškinova památníku po postupu z kola okresního.
11.4. 1985 opět společný koncert s Pěveckým sborem severočeských učitelů Česká Lípa, kino Krásná Lípa. Společně zaznělo: Ukolébavka (známá též pod incipitem Hrajú na Maru), Horo, horo a Brahmsova ukolébavka. Řídil sbormistr PSSU prof. Tomáš Fiala.
25.5. 1985 – IV. festival dětského sborového zpěvu. Program Lipky: Vykutálená písnička (J. Říha, V. Fischer), Měla jsem chlapce (česká lidová), Rekviem za Lidice (M. Raichl), Veselý karneval (A. Filipenko, J. Dostalík), Chmelíčku, chmeli (upr. J. Bůžek), Gural (upr. Sl. Princl).
Společná píseň: Vykutálená písnička (J. Říha, V. Fischer)
25.5. v podvečer VI. setkání dětských pěveckých sborů
Lipka v roce 1985 získala Čestné uznání odboru kultury SčKNV a KVOS pracovníků umění, kultury a společenských organizací.

LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1985-1986
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková


Repertoár:
Bingo
Brusič mráz
Devatero pohádek (cyklus, Zdeněk Tölg), tři části
Dokolečka dokola (Jan Oliva)
Gandzja (ukrajinská lidová, upr. A.S. Jurlov)
Gazela
Gural
Chmelíčku, chmeli
Jak je krásně na zemi (Josef Říha)
Kačena divoká
Kdyby tu nic nebylo
Mírová
Mistr Bach
Na počest míru
Naše zpěvy (Karel Kubr)
Oj po nad Volgoj (ruská)
Oj, letěla bílá hus
Okolo Súče
Plzeňská věž (upr. B. Kulínská)
Poštolka ve školce (Jan Klusák)
Prídi Janík premilený
Prídi ty šuhajko
Ranní sloní booggie
Rekviem za Lidice
Rožnovské hodiny
Široký, hluboký
Tak jen zpívej
U našich stájů (upr. Slavoj Princl)
U těch Hroudů na kopečku
Ukolébavka (Joh. Brahms)
Uspávanka
Vánoční koledy č. 1,2,3,4,5, (trojhlas)
Veselý karneval (A. Filipenko)
Vrť se dívča
Zachodzi sloneczko (polská)


V tomto roce jsme poprvé zpívali vánoční koncert – bylo to ve Varnsdorfu. V Krásné Lípě jsme zpívali o den později. Téhož roku jsme jeli do Prahy na vánoční koncert Staškova sboru. Byl to ale i rok významný úspěchem v Příbrami.


Pěvecké akce:
10.10. 1985: vystoupení pro Sdružený klub pracujících (SKP) v ZK Elite
28.10. 1985: vystoupení pro občanský výbor na Vlčí Hoře
1.11. 1985: vystoupení pro občanský výbor, Kyjov
5.11. 1982: vystoupení pro občanský výbor, restaurace Sparta
12.11. 1985: vystoupení pro občanské výbory č. 5 a 8 v závodu Elite
18.11. 1985: vystoupení pro občanský výbor č, 4, ZK Elite
19.11. 1985: vystoupení pro občanské výbory č. 6 a 7 v SOU OSP
26.11. 1985: vystoupení pro občanský výbor v ZK Elite
17.12. 1985: vánoční koncert Panoráma Varnsdorf. Program: Naše zpěvy (Karel Kubr), Plzeňská věž, U našich stájů, U těch Hroudů na kopečku, Gural, Oje letěla bílá hus.
18.12. 1985: vánoční koncert Krásná Lípa, kino 18.00. Směs koled.
21.12. 1985: vánoční koncert v nemocnici Krásná Lípa
Poprvé jsme zpívali „předvánoční koncert“ v kině, poté ještě ve zdejší nemocnici (to ještě nemocnicí byla). Obojí s velkým úspěchem.
7.2. 1986: vystoupení na slavnostní schůzi Klubu důchodců v ZK Elite. Program: Naše zpěvy, Gandzja, U našich stájů, Plzeňská věž, Oj letěla bílá hus, U těch Hroudů na kopečku.
24.2. 1986: vystoupení na oslavách výročí února 1948 v Děčíně. Program: Hymny ČSSR a SSSR, Kdyby tu nic nebylo, Veselý karneval, Rekviem za Lidice, Tak jen zpívej, Mistr Bach.
Divadlo Děčín 800 – 17.00 hod.
27.2. 1986: vystoupení sboru na oslavách výročí února 1948 v kině Kr. Lípa 18.00 hod.
6.3. 1986: vstoupení k MDŽ v Pragoexportu
7.3. 1986: vystoupení k MDŽ pro Svaz invalidů v ZK Elite
19.3. 1986: vystoupení na shromáždění školy k VII (???) sjezdu KSČ.
24.3. 1986 Lipka zpívala na oslavách tzv. „Vítězného února“ v Děčíně, konflikt s ideologickým tajemníkem.

Lipka vystoupila na okresní oslavě Dne učitelů v Děčíně. Hosté se přidali v písních Kačena divoká, Kdybys měla, má panenko, Rožnovské hodiny, Vrť sa děvča, Okolo Súče, Prídi Janík premilený a Pridí ty šuhajko.
28.3. 1986 okresní kolo Písní přátelství, program: Rekviem za Lidice, Plzeňská věž, Gandzja, Veselý karneval. Postup do kraje.
29. 3. 1986 se konalo krajské kolo Písní přátelství v Ústí nad Labem. Lipka tam vystupovala s tímto programem: Rekviem za Lidice, Plzeňská věž, Gandzja, Veselý karneval, získala poprvé zlaté písmo s postupem do národního kola v Příbrami!!!
8.4. 1986: vystoupení na okresních oslavách Dne učitelů v Děčíně, Atlantik. Program: Rekviem za Lidice, Plzeňská věž, Gandzja, Veselý karneval, Oj po nad Volgoj, U těch Hroudů na kopečku, Oj letěla bílá hus, U našich stájů, Tak jen zpívej.
23.4. 1986 vystoupení pro turisty ze SSSR v ZK Elite 19.00. Zpíval se festivalový program + ruské a české lidové písně.
7.5. 1986: vystoupení k májovým oslavám v Rybništi. Program jako v Děčíně.
31.5. 1986 V. festival dětského sborového zpěvu. Jako host zde byl prof. Ilja Hurník, který výkon Lipky dopisem vysoce ocenil. Součástí festivalu byla i pietní vzpomínka na dr. Princla (loni byl ještě v porotě), poprvé se udělovala Cena dr. Princla, paní Princlová byla přítomna. Obnovila se i činnost jeho bývalého sboru, který letos vystoupil pod jeho jménem.
5.6. – 6.6. 1986 poprvé zúčastnila v Příbrami národního kola Písní přátelství. Zpívalo se od 9.00 hod., program byl tento: Rekviem za Lidice (M. Raichl, V. Fischer), Plzeňská věž (upr. B. Kulínská), Gandzja (ukrajinská lidová, upr. A.S. Jurlov), U našich stájů (upr. Slavoj Princl), Oj po nad Volgoj, Veselý karneval (A. Filipenko, J. Dostalík). Lipka se stala v rámci České republiky druhým nejlepším pěveckým sborem (mezi všemi zúčastněnými sbory, tedy i mezi sbory výběrovými!).
Lipka byla pozvána (jako jediný sbor) k vystoupení při pietním aktu na místě památníku posledního bojového střetnutí II. světové války, Slivice u Milína.
26.6. vystoupení na prvním zasedání nově zvoleného národního výboru.
Sbormistr v roce 1986, převzal z rukou ministra kultury titul „Vzorný pracovník kultury“. Za úspěchy v soutěži Písně přátelství obdržel M. Sudek ještě čestný odznak SČSP, což nemohl odmítnout, byť to přijal s nevolí.
19. 12. Lipka jela za odměnu za úspěch v Příbrami na zájezd na vánoční trh do Drážďan dvěma autobusy.


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1986-1987
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková


Repertoár:
Boleráz, boleráz
Brusič mráz (Miroslav Raichl)
Děduška (ruská)
Deset písní s flétnami (?)
Fantazie
Gural
Haj, husičky, haj (trojhlas)
Hdyž sem šel vod Domažlic (upr. Jindřich Jindřich)
Chmelíčku, chmeli
Chodská ukolébavka
Jede sedlák do mlejna
Jede šohaj (upr. Miroslav Zedník)
Karelská taneční
Když jsem šel od Domažlic
Kocham tě, Polsko
Malovaný svet (trojhlas)
Mělnik, málčik i osjol (ruská)
Mozart                                
Naše pionýrská (Jan Oliva – společná festivalová)
Panímáma mi nebrání
Pásla děvečka páva
Pionýrská pochodová
Plzeňská věž
Přijď k nám, písničko (trojhlas)
Ta naša lavečka (trojhlas)
Taneční (lidová z Karélie)
Teče voda
Teče voda, teče
Ty zdejší panenky
U našich stájů
U těch Hroudů na kopečku
U Zámoště je louka
Ukolébavka pro dcerku (trojhlas)
Vánoční koledy
Vyletěli dva holoubci

V tomto roce se 19. 12. odehrál pověstný zájezd na předvánoční trh do Drážďan.

Pěvecké akce:
6.9. 1986: vystoupení pro vietnamskou sportovní delegaci (ze zastupitelského úřadu VSR).  Program: Gural, Chmelíčku, chmeli, Panímáma mi nebrání, U našich stájů.
20.9. 1986: vystoupení na oblastním sjezdu Unie českých pěveckých sborů v KD Ústí nad Labem. Program: Gural, Chmelíčku, chmeli, Panímáma mi nebrání, U našich stájů.
10.10. 1986: vstoupení na Dni úcty ke stáří, program: 10 písní s flétnami, U našich stájů, Plzeňská věž, U těch Hroudů, Chmelíčku chmeli, Pásla děvečka páva. Vlčí Hora 18.00.
13.10. 1986: vystoupení po občanský výbor v SKP Elite
14.10. 1986: vystoupení po občanský výbor v SKP Elite
20.10. 1986: vystoupení po občanský výbor v jídelně SOU OSP 18.00 (Křižíkova ulice)
27.10. 1986: vystoupení po občanský výbor v SKP Elite
3.11. 1986: vystoupení na výroční schůzi ČSČK. Program: Pásla děvečka páva, Chmelíčku chmeli, Teče voda, Boleráz, Ty zdejší panenky.
6.11. 1986: vystoupení na slavnostním zasedání MěstNV k VŘSR v kině 18.00. Program: Hymny, Přijď k nám, písničko, Pásla děvečka páva, Brusič mráz, Ta naša lavečka.
26.11. 1986: vystoupení v ZK ROH Elite (neuvedeno pro koho, ani program).
16.12. 1986: vystoupení pro členskou schůzi ROH školy ve školní jídelně, 5 trojhlasů.
19. 12. 1986 zájezd do Drážďan, krátké (nehlášené) vystoupení v Kreuzkirche (v oficiálním přehledu bylo vystoupení sboru pro jistotu uvedeno jako „vystoupení v domě kultury v Drážďanech)
22.12. 1986: vystoupení pro babičky v Zámečku, 5 trojhlasů
6.2. 1987: vystoupení na slavnostní schůzi Klubu důchodců, ZK Elite 16.00.
26.2. 1987: vystoupení k výročí února 1948, kino, 18.00
18.3. 1987: vystoupení po občanský výbor, SKP 18.00
25.3. 1987: vystoupení po občanský výbor, SKP 18.00
1.5. 1987: zpívání na schodech ke kostelu v rámci májových oslav
16.5. 1987: vystoupení na konferenci SČSP v SKP. Program: festivalový.
21.5. 1987: kulturní večer pro turisty ze SSSR v SKP. Program: festivalový.
30.5. 1987 VI. festival dětského sborového zpěvu
30.5. 1987 krátké vystoupení na schodech ke kostelu odpoledne
30.5. 1987 – večerní koncert pro veřejnost
Záznam z festivalu vysílal Čs. rozhlas Praha 1. září v 11.00 hod.


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1987-1988
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková


Repertoár:
Až na Sněžku s partou ježků (Emil Hradecký)
Boleráz, boleráz
Brusič mráz (Miroslav Raichl)
Bude večer
Černé oči, jděte spát (M. Uherek)
Červená, modrá a bílá
Gural
Horo, horo, vysoká jsi (S PSSU)
Chodská ukolébavka
Jazykolamy (Josef Říha) – věnováno
Jede sedlák do mlejna
Jede šohaj, jede (upr. Miroslav Zedník)
Karelská taneční
Kdepak jsi bejvával
Když sem šel vod Domažlic
Kocham Cie Polsko (A. Banasiewicz),
Mělnik, málčik i osjol (Dmitrij Kabalevskij),
Mozart                                            ????????????????????????
Na zahrádce (kánon)
Nás je víc
Naše pionýrská (Jan Oliva)
Píseň přátelství (Ať mírem, přátelstvím a láskou)
Plzeňská věž
Podej mi ruku svou (Josef Říha) – Lipka tuto píseň jako zcela první přednesla, nadto na jirkovském jarním koncertu.
Přijď k nám, písničko (trojhlas)
Rekviem za Lidice
Tam v ogrudečku
Teče voda (rajneráček?)
Ty zdejší panenky (jihočeská lidová)
U našich stájů
Ukolébavka (Joh. Brahms)
Uspávanka
Veselý karneval
Viva la musica
Vyšla hvězda jasná
Žádnyj neví


Pěvecké akce:
20.9. koncert na oblastním sjezdu Unie českých pěveckých sborů
23.9. – 27. 9. 1987 zájezd do měst Stalowa Wola a Niesky v Polsku.
24. 9. 1987: vystoupení na Dukle, pietní akt u památníku bojů
25. 9. 1987: vystoupení pro 9. základní školu Stalowa Wola a pro rozhlas
26. 9. 1987: vystoupení v koncertním sálu Stalowa Wola
6. 10. 1987: vystoupení pro občanský výbor v závodu Elite
9. 10. 1987: vystoupení na Vlčí Hoře, Den úcty ke stáří. Program: Žádnyj neví, Karelská taneční, Jede šohaj, Když jsem šel od Domažlic, Tam v ogrudečku, Jede sedlák.
13.10. 1987: vystoupení pro občanský výbor v SKP, program jako na Vlčí Hoře
20.10. 1987: vystoupení pro občanský výbor v SKP
31.10. 1987: vystoupení v Doubici, trio (pro občanský výbor)
20. 1. 1988: okresní kolo Písní přátelství Děčín, program: Jede šohaj, Brusič mráz, Karelská taneční, Mělnik, málčik i osjol. Vítězství a postup do krajského kola.
25. 2. 1988: vystoupení k oslavám výročí února 1948 v Rybništi, program jako v Jirkově
25. 2. 1988: vystoupení k oslavám výročí února 1948 v Besedě Krásná Lípa, program týž
18.3. 1988: vstoupení v závodě Elite, 14.00
19. 3. 1988: krajské kolo Písní přátelství v Ústí nad Labem. Zlaté pásmo (spolu s Kalinkou Liberec a Korálkem Kokonín). Program: Karelská taneční, Brusič mráz, Jede šohaj, jede, Když jsem šel od Domažlic, Mělnik, málčik i osjol.
31.3. Oslavy Dne učitelů v Děčíně (sál v dnes již neexistujícím podniku Atlantik)
16.4. 1988: Jarní koncert v Jirkově, program: Naše pionýrská (Jan Oliva), karelská lidová Taneční, Jede šohaj (upr. Miroslav Zedník), Ty zdejší panenky (jihočeská lidová), Mělnik, málčik i osjol (Dmitrij Kabalevskij), Brusič mráz (Mir. Raichl), Jazykolamy (Josef Říha – věnováno), Kocham Cie Polsko (A. Banasiewicz), Až na Sněžku s partou ježků (Emil Hradecký).
5. 5. 1988: v rámci květnových oslav společné vystoupení s PSSU Česká Lípa. Lipka zpívala s mužským sborem tyto 4 písně: Uspávanka (hrajů na Maru se sólem Josefa Vavřínka), Ukolébavka Joh. Brahmse, Horo horo, vysoká jsi (sólo Josef Vavřínek), Píseň přátelství. Lipka v samostatné části zpívala jirkovský program.
28.5. 1988: IX. setkání sborů. Vystupují: Lipka, Včeličky, Krásnolipský komorní sbor, Písnička (MŠ Krásná Lípa), Korálek Přelouč a Roudnice. Končilo se písní Nás je víc – společná?
V pátek 24. 6. 1988 jsme absolvovali vystoupení v Přelouči v sále Záložny
Uskutečnili jsme 17 veřejných pěveckých vystoupení.

VII. festival dětského sborového zpěvu Krásná Lípa 1988 se nekonal.


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1988-1989
Sbormistr: Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková, poprvé jako klavírista vystupuje i Michal Janiš.


Repertoár:
Až na Sněžku s partou ježků (Emil Hradecký)
Brusič mráz
Černé oči, jděte spát (upr. Milan Uherek)
Červená, modrá a bílá
Houbařská
Jak sportujeme
Jdou pionýři (Josef Říha) - povinná festivalová
Když jsem já šel po silnici (Raichl)
Letí, letí písnička
Nový den začíná
Ó, řebíčku zahradnický
Okolo Frýdku cestička (trojhlas)
Okolo Třeboně (upr. František Pícha)
Pionýrská pochodová
Píseň smutná o vrabčáku (Miroslav Raichl)
Podej mi ruku svou
Pojeďte s námi (Luboš Fišer)
Setkání na silnici (Václav Felix)
Sexty
Slibová
Tam u Tachova
Tercie, Sexty (Věroslav Neumann)
Ukolébavka pro dcerku (Petr Eben)
Vánoční koledy
Vyšla hvězda jasná (upr. Josef Říha)
Zas kvete den
Závod
Zelená se louka
Zvědavá písnička (Petr Eben)


Pěvecké akce:
2. 9. 1988: vystoupení v Besedě pro Vietnamce. Program: Pionýrská pochodová, Brusič mráz, Podej mi ruku svou, Až na Sněžku s partou ježků, Závod.
26.10. 1988: vystoupení na okresních oslavách výročí vzniku ČSR v děčínském divadle, až od 18.00 hod
17.11. 1988: vystoupení pro delegaci z NDR.
28. 1. 1988: vystoupení části sboru na veřejné přehrávce v SKP
24. 1. 1989: vystoupení pro Český svaz zahrádkářů v SKP, 18.00 hod.
9. 3. 1989: vystoupení pro důchodce k MDŽ, SKP. Program: Ukolébavka pro dcerku, Okolo Třeboně, Když jsem já šel, Jdou pionýři, Tercie, Sexty, Pásla děvečka páva, Letí, letí písnička, Setkání na silnici.
24. 4. 1989: vystoupení při oslavách PO SSM v Besedě (dvě vystoupení)
27.5. 1989 VIII. festival dětského sborového zpěvu. Proběhla akce „Sbormistři dětem“ (píseň Jos. Říhy Vyšla hvězda jasná) – v odpolední části programu i v podvečerním koncertu v podání dospělých členů sborů a Lipky.
24. 6. 1989: vystoupení na mírové slavnosti SČSP v Krásné Lípě 13.00 hod.
Dále se zpívalo i pro různé hosty: z Vietnamu, jindy zase pro delegaci z NDR apod.

LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1989-1990
Sbm. Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár
Ach, synku, synku
Cestičko blódivá
Červená, modrá a bílá
Červená, modrá fiala
Dožď (ruská)
Horo, horo
Houbařská
Hvězdičky, hvězdičky
Jak sportujeme
Kdyby byl Bavorov
Když jsem já šel
Když jsem šel z Hradišťa
Marjánko, Marjánko
Měla jsem já milovníčka (upr. Miroslav Raichl)
Na tý louce zelený
Náměšť (společná)
Píseň smutná o vrabčáku
Plzeňská věž (upr. Blanka Kulínská)
Podej mi ruku svou (Josef Říha)
Pojeďte s námi
Setkání na silnici
Sexty
Slávim družbu (ruská)
Sňag vali (ruská)
Teče voda teče (upr. J. Říha)
Teče voda, teče (cez velecký majír)
U našich stájů (upr. Slavoj Princl)
V tom roudnickým zámku (upr. Jan Bůžek)
Věčně mladý Mistr Bach (slova Václav Fischer)
Vítej, vítej, Martine
Vozíčku ke mně leť (upr. Petr Eben)
Zas kvete den
Zazpívej slavíčku (upr. Jaromír Bažant)
Zelení hájové

Pěvecké akce:
11. listopadu koncert v Novém Městě pod Smrkem, uváděla se tam mj. píseň Koukal na ni pře bednění (Mir. Raichl) s doprovodem smyčcového tria. Program: Zazpívej, slavíčku, Cestičko blódivá, Setkání na silnici, Píseň smutná o vrabčáku, Sexty, Podej mi ruku svou
22. 12. 1989: vystoupení v SKP, předvánoční posezení, zpěv, flétny, klavír, housle, komorní sbor, Lipka. Zpívaly se i koledy.
2.2. Děti dětem (ve prospěch dětské onkologie, kino Krásná Lípa)
20.2. 1990 Písně přátelství, okresní kolo Lipka opět vyhrála, ale kolo krajské už se nekonalo. Program: Zazpívej slavíčku, Slávim družbu, Cestičko blódivá, Podej mi ruku svou.
5.5. 1990 oslava 20. výročí vzniku Lipky
5.5. 1990 (sobota) IX. festival dětského sborového zpěvu. Sbormistři dětem v úvodu odpoledne, zpívalo se U našich stájů (Sl. Princl).
20.6. koncert v Litvínově.
21.6. koncert na náměstí Krásná Lípa – Svátek hudby.

 


 

Kalendář

«

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031