Repertoár a vystoupení Lipka 1973 - 1980

LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1973–1974

Sbm. Milan Sudek, klavír Vanda Hermanová

Repertoár:

Tříhlasý kánon „Ant.“ (s klavírem)
Beskyde, Beskyde (uvedena poznámka: 2 hlas)
Běží, běží kůň
Bílá holuběnko (s klavírem)
Burlacká
Cesta do školy (s klavírem)
Holubička – nácvik (uvedena poznámka: opakování písní s originálním doprovodem), s klavírem
Jednou nebudeme malí
Kánon – 13. století
Kaťuša
Kdepak ty, ptáčku
Kdyby tu nic nebylo (s klavírem)
Leť, naše holubičko bílá (uvedena poznámka: nácvik dvojhlasu a trojhlasu)
Mamince (s klavírem)
Marjánka, Marjánko (uvedena poznámka: 2 hlas)
Mazurka Broučků
Má hvězda (začal nácvik), s klavírem
Mládí
Na nás to čeká (uvedena poznámka: 2 hlas) s klavírem
Páni, jak je velký (s klavírem)
Pipi
Píseň francouzských dokařů
Pohlédni vzhůru (uvedena poznámka: 1 hlas)
Pochod demokratické mládeže
Pro radost (uvedena poznámka: 2 hlas)
Raketa
Sicilská tarantella (uvedena poznámka: C) s klavírem
Skřivan zpívá (s klavírem)
Tvá země (s klavírem)
Ukolébavka Joh. Brahmse
Ukolébavka pro dcerku
Vokolo Korova
Vosy, vosy (uvedena poznámka: nácvik 3. hlas)
Zabubnuj, bubeníčku (dvojhlas)
Zelená písnička (uvedena poznámka: 2. sloka), s klavírem
Zvítězí mládí (uvedena poznámka: 2 hlas D)

 

Pěvecké akce:
23. 1. 1973: vystoupení v n.p. Elite Krásná Lípa
29. 1. 1973: vystoupení pro ZV ROH Čs. státních statků v Besedě
23. 2. 1974: veřejná generální zkouška v hotelu Beseda
24. 2. 1974: vystoupení, oslavy 26. výročí únorových událostí roku 1948
4. 3. 1974: vystoupení sboru na schůzi SČSP (s klavírem)
5. 3. 1974: vystoupení na městské oslavě MDŽ, Beseda
30. 3. 1974: vystoupení sboru na okresní soutěži Zlatá snítka v Děčíně (s klavírem)
1. 4. 1974: vystoupení pěveckého sboru v rámci soutěže Rossiana v klubu Elite
23. 4. 1974: vystoupení v kině při vzpomínce na Slovenské národní povstání (s klavírem)
24. 4. 1974: vystoupení v kině při oslavě 25. výročí PO SSM (s klavírem)
8. 5. 1974: vystoupení při vernisáži školní výstavy
15. 5. 1974: vystoupení na konferenci ROH Elite
28. 5. 1974: vystoupení na okresní konferenci ČSSS – 25. výročí sjednoceného zemědělství (s klavírem)
26. 6. 1974: vystoupení na kulturním večeru


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1974–1979

1974–1975:

Repertoár:
Ech, dorogi (rusky) s klavírem
Echo (rusky, uvedena poznámka: 2 hlas), s klavírem
Kluk z naší ulice, s klavírem
K vlajce hleď, s klavírem
Má hvězda (uvedena poznámka: 3 hlas), s klavírem
Oj, u poli (rusky, uvedena poznámka: 2 hlas)
Píseň o vlasti, s klavírem
Setkání na silnici, s klavírem
Slnečný deň, s klavírem
Stěp, rusky

Pěvecké akce:
28.8. 1974: vystoupení v kině (oslava výročí SNP)
5.11. 1974: vystoupení v patronátním závodu Elita
7.11. 1974: vystoupení při oslavách VŘSR v kině
14.11. 1974: vystoupení při pionýrském slibu v kině
23.2. 1975: vystoupení na školní akademii k Únoru
25.2. 1975: vystoupení na školní oslavě Února
25.2. 1975: vystoupení na městské oslavě Února v kině
28.2. 1975: vystoupení na konferenci ČSSS v hotelu Beseda
13.3. 1975 oblastní soutěž v sólovém zpěvu Rumburk
22. 3. 1975: okresní soutěž v sólovém zpěvu Děčín
24.3. 1975, příprava na Zlatou snítku: Slnečný děň, Echo, Červená, modrá a bílá, Jdou pionýři, Setkání na silnici, Ptáček – s klavírem
28.3. 1975: vystoupení na oslavě Dne učitelů v hotelu Beseda
9.6. 1975: vystoupení na slavnostním plenárním zasedání MěstNV
18.6. 1975: vystoupení sboru pro ZDŠ Staré Křečany
23.6. 1975: příprava na vystoupení ve Verneřicích (není evidence, zda a kdy se uskutečnilo)


1975–1976:

Repertoár:
Cesta do školy, s klavírem
Červená, modrá fiala (uvedena poznámka – trojhlas)
Čtyři koně ve dvoře
Ech, dorogi, rusky – s klavírem
Ej, přeletěl ptáček, s klavírem
Ej, ráno, ráno – bez doprovodu
Deštivá písnička, s klavírem
Holubička bílá, s klavírem
Jarní písnička
Jarní tání
Je nás jako holubic, s klavírem
Kdyby černé očenka
Leť, naše holubičko bílá – s klavírem
Marjánko, Marjánko
Obrázek
Oj, u poli (rusky) bez doprovodu
Panímámo, s klavírem
Pěsňa o rodině (rusky), s klavírem
Piano, forte
Pionýrská (Věr. Neumann), s klavírem
Pionýrská polka, s klavírem
Pionýrský pochod, s klavírem
Prídi, Janík premilený, s klavírem
Příchod Rudé armády, s klavírem
Snítka
Stěp (rusky), s klavírem
Včelka – s doprovodem zobcové flétny
Večer na rejdě, s klavírem
Vězeňská, s klavírem
V naší ulici, s klavírem
V naší ulici, s klavírem
Zelená písnička


Pěvecké akce:
15.10. 1975: vystoupení na skupinovém shromáždění PO SSM, s klavírem
7.11. 1975: vystoupení na školní oslavě VŘSR
7.11. 1975: vystoupení na městské oslavě VŘSR
22.11. 1975: vystoupení na městské oslavě pořádané SČSP (asi k měsíci přátelství se SSSR)
8.12. 1975: vystoupení na kulturním večeru k závěru MČSP v kině
15. 1. 1976: účast na okresním kole Písní přátelství, Děčín – postup do krajského kola
29.1. 1976: vystoupení na plenárním zasedání MěstNV v Besedě
15. 3 1976: účast na soutěži Rossiana (asi oblastí kolo v Rbk, viz dále)
20.3. 1976: účast na krajském kole Písní přátelství
10.4. 1976: účast na okresním kole soutěže Zlatá snítka, postup do krajského kola
12.4. 1976: nahrávka na magnetofonovou pásku
15.4. 1976: účast na soutěži Rossiana v Děčíně
17.5. 1976: vystoupení k výročí založení KSČ v kině
24.5. 1976: vystoupení na slavnostní schůzi KSČ
2.6. 1976: účast na krajském kole Zlaté ratolesti
7.6. 1976: hudební odpoledne pro žáky v ZK Elite

Od tohoto školního roku je klavíristkou Lipky Mgr. Zdenka Plisková, emeritní ředitelka LŠU Rumburk.


1976–1977:

Repertoár:
Bajkal
Čtyři koně ve dvoře (uvedena poznámka 2 hl. + sóla)
Dú Valaši (uvedena poznámka 2 hl. + sóla)
Ech, dorogi (ruská)
Ej přeletěl ptáček (se sólem)
Chceme mír (uvedena poznámka 130 – možná stránka ve zpěvníku, další poznámka: dvojhlas)
Jarní tání
Kdyby byl Bavorov (dvojhlas)
Když jsem já šel (bohužel nevíme, o kterou píseň šlo), možná je to Raichl
Leť, holubičko (dvojhlas)
Mamince
Most míru
Motýl kosmonaut (dvojhlas)
Nakresli mi mier
Na tý louce (asi …zelený)
Obrázek
Oj u poli (ruská nebo ukrajinská)
Pásla vovečky
Píseň o vlasti (nejsem si jist, zda to nebyla ruská Pjesňa o ródině)
Rázně do kroku (uvedena poznámka 134 – možná stránka ve zpěvníku)
Sloužilo děvče (Raichl)
Slyš, holubičko
Světem heslo vládne (dvojhlas)
Světlana (ruská)
Šestihlasý kánon (???)
Včelka (že by Ukolébavka pro včelku ???)
Večer na rejdě (rusky?)
Veselá písnička (dvojhlas)
Veverčina ukolébavka (s doprovodem klavíru a flétny. Klavír hrála Eva Fraňková, flétnu možná Péťa Sudek. Péťa Malý v tomto roce fungoval jako famulus.)
V naší ulici
Zakukala kukulenka (dvojhlas)
Zaleť sokol
Znám já jeden krásný zámek (dvojhlas)


Pěvecké akce:
20.9. 1976: výroční schůze SRPŠ, kino
22.9. 1976: předvolební schůze, Beseda
14.10. 1976: volební shromáždění PO SSM, kino
5.11. 1976: vystoupení na oslavě výročí VŘSR, kino
18.11. 1976: vystoupení na plenárním zasedání MěstNV v hotelu Beseda
17.12. 1976: koncertní vstoupení v Rybništi (asi v kulturním domě)
18.12. 1976: vystoupení v ÚSP „Zámeček“
14. 1. 1977: okresní kolo Písně přátelství, Děčín, vítězství, v krajském kole 5. místo.
21.1. 1977: vystoupení na výroční schůzi TJ Krásná Lípa v ZK Elite
22.2. 1977: vystoupení ve školním kole Puškinova památníku
24.2. 1977: vystoupení na městské oslavě výročí února 1948 v kině
25.2. 1977: totéž v Rybništi
1.4. 1977: Soutěž Rossiana, Děčín, 2. místo (za LŠU Děčín)
13.4. 1977: vystoupení na volbách občanských výborů, Beseda
16.4. 1977: okresní kolo Zlaté snítky Děčín, vítězství. Repertoár: Zaleť, sokol; Nakresli mi mier; Ukolébavka pro veverku; Včelka; Motýl kosmonaut; Chceme mír; Most míru; Rázně do kroku; Leť, naše holubičko bílá; Světem heslo vládne; Obrázek.
22.4. 1977: vystoupení na pionýrském slibu v ZK Elite
30.4. 1977 vystoupení v klubu důchodců.

 

1977–1978:

Repertoár:
Až já pudu (dvojhlas)
Hej dum dá (začátek nácviku, trojhlas)
Jak se kalila ocel
Je dost místa na zemi (dvojhlas)
Jdou pionýři (s klavírem)
Jen dál
Když jsem já šel
Když jsem já šel z Protivína (dvojhlas)
Kosmická písnička
Marš junátov (ruská)
Oj, po nad Volgoj (rusky, dvojhlas)
Pauzy
Piano forte
Pionýrská (V. Neumann) s klavírem
Pojeďte s námi
Příchod Rudé armády
Sloužilo děvče
Světlana (Světlačok? Rusky?)
Večer na rejdě (rusky)
Věčer (ruská) – není to ta ruská, co je o řádek výš?
Větěrok (ruská)
Vězeňská
Vítězný zítřek (dvojhlas)
Vlak (tři sloky, dvojhlas)
Zaleť, sokol (à capella)

Pravděpodobně od tohoto roku jsme s Písní Pojeďte s námi (bez uvádění) zahajovali koncerty.

Pěvecké akce:
20.9. 1977: vystoupení na Zahradě Čech Litoměřice, program: Vězeňská, Když jsem já šel, Sloužilo děvče, Příchod Rudé armády, Světlana. Vybralo nás OKS Děčín – V. Liebscher.
12.10. 1977: Vystoupení na skupinovém shromáždění PO SSM v kině, program: Světem heslo vládne, Když jsem já šel, Světlana, Větěrok, Chceme mír.
27.10. 1977: vystoupení v n.p. Elite Varnsdorf
6.11. 1977: vystoupení sboru na tělovýchovné akademii k výročí VŘSR
8.11. 1977: vystoupení na školní akademii k VŘSR
18.11. 1977: vystoupení na oslavách výročí VŘSR, klub důchodců Rybniště
19.11. 1977: vystoupení na kulturním večeru s vojáky SSSR v hotelu Beseda
13.1. 1978: okresní kolo Písní přátelství, Děčín, divadlo. 1. místo. Program: Pojeďte s námi, Učitsja i učitsja, Oj u poli, Je dost místa na zemi, Píseň šťastných dětí, Pionýrská pochodová (V. Neumann), Je nás jako holubic.
17.2. 1978: soutěž Rossiana Děčín, program: Marš junátov, Oj po nad Volgoj, Oj u poli, Věčer na rejdě. 3. místo. Program: Marš junátov, Oj po nad Volgoj, Oj u poli, Večer na rejdě.
4.3. 1978: krajské kolo Písní přátelství v UL. 5. místo
7.4. 1978: okresní kolo Zlaté snítky v Jílovém. 1. místo.
27.5. 1978: vystoupení na mírovém aktivu Svazu čs. žen při oslavách výročí rumburské vzpoury, Střelnice Rumburk.

 

1978–1979:

Repertoár:
Ať svítí slunce (rusky?)
Čtyři koně
Já si zpívám podle not
Jarabina
Jdou pionýři
Je dost místa na zemi
Je nás jako holubic
Jen kdybych věděla
Je to tak
Když jsem já šel
Naše kapela
Na tý louce
Náš Janyčko malovaný
Oj u poli (rusky, ukrajinsky?)
Pionýrská (slovensky)
Pionýrská pochodová (V. Neumann)
Píseň šťastných dětí (slovensky? Rusky?)
Pojeďte s námi
Pro krásný život
Učitsja i učitsja (rusky, dvojhlas)
Ukolébavka pro dcerku
Vajíčko
Vězeňská
Viva la musica (kánon)
Vlaštovičky (???)
Zaleť sokol
Země volá
Zní zpěv (???)


Pěvecké akce:
18.12. 1978: vystoupení pro klub důchodců v ZK Elita
2.2. 1979: okresní kolo Rossiana v Děčíně. 1. místo.
8.2. 1979: vystoupení v Rumburku na DPM, postup do okresního kola Rossiana
16.2. 1979: vystoupení na konferenci TJ Krásná Lípa v ZK ROH Elite
17.2. 1979: krajské kolo Písní přátelství UL. Program: Pojeďte s námi, Učitsja i učitsja, Oj u poli, Je dost místa na zemi, Píseň šťastných dětí, Pionýrská pochodová (V. Neumann), je nás jako holubic. Stříbrné pásmo.
21.2. 1979: okresní kolo Rossiana Děčín (???)
26.2. 1979: vystoupení na oslavách výročí února 1948 v kině
27.2. 1979: vystoupení pro delegaci turistů ze SSSR v ZK Elite
10.3. 1979: vystoupení na oslavách MDŽ v Rumburku
21.4. 1979: okresní kolo soutěže Zlatá snítka v Děčíně. Program: Pro krásný život, Prídi Janík, Jen kdybych věděla, Náš Janyčko malovaný, Ukolébavka pro dcerku, Pojeďte s námi. 1. místo.
24.4. 1979: vystoupení na pionýrském shromáždění v kině
24.4. 1979: vystoupení pro ONV v Jetřichovicích
5.5. 1979: vystoupení na oslavách 35. výročí osvobození v sále hotelu Beseda
30.5. 1979: vystoupení na oslavě v Děčíně – Bažantnici (buďto okresní mírová slavnost, nebo Mezinárodní den dětí)


LIPKA REPERTOÁR A VYSTOUPENÍ 1979-1980
Sbm.: Milan Sudek, klavír Zdenka Plisková

Repertoár:
Ať slunce hřeje
Cvrček
Děti slobody
Dobrý den, slunce
Hádanka
Houbařská
Jdeme slavně ulicí (Věroslav Neumann)
Je nás jako holubic (Jan Seidl)
Když jsem já jel
Když sem šel vod Domažlic
Kupalinka (běloruská lidová)
Litoměřická 
Louny  (dvojhlas)
Má země (trojhlas)
Májové hlasy (Luca di Marenzio)
Měla jsem chlapce
Měla jsem já milovníčka/Opuštěná (upr. Miroslav Raichl)
Na trubku trubte, trubači
Námořnická (Jan Vičar), se sólem
Náš Janyčko malovaný (na lidový text Leoš Janáček)
Ohníček v dešti (trojhlas)
Oj u poli (ukrajinská)
Píseň smutná o vrabčákovi
Písničko, pojď si s námi hrát
Pojeďte s námi (Luboš Fišer)
Prídi Janík premilený (upr. Václav Trojan)
Pro krásný život
Pro krásný život (Josef Říha)
Sexty
Slávim družbu (G. Strube)
Stará bába jede
Takhle v Rokycanech
Ukolébavka pro dcerku (Petr Eben)
Vosa a bodlák
Zelená písnička
Zima (ruská)


Pěvecké akce:
11.12. 1979: vystoupení pro důchodce Jednoty, Rumburk, malý sál Domu kultury Rumburk
14.12. 1979: Okresní kolo Písní přátelství – 1. místo (ze tří sborů)
18.12. 1979: místní kolo Rossiana
21.1. 1980: oblastní kolo Rossiana 1980 v Rumburku
26.1. 1980: vystoupení na městské konferenci SČSP v Krásné Lípě
9. 2. 1980: krajské kolo Písní přátelství Ústí nad Labem, stříbrné pásmo (zlaté: Kalinka Liberec, stříbro Lipka + Chomutov, bronzových pásem bylo pět)
13.2. 1980: okresní kolo Rossiana 1980 Děčín, 2. místo
23.2. 1980: vystoupení k oslavám výročí února 1948, Vápenka
24.2. 1980: vystoupení k oslavám výročí února 1948, Rybniště
25.2. 1980: vystoupení k oslavám výročí února 1948, Děčín
9.3. 1980: vystoupení na oslavách MDŽ, klub Elite
28.3. 1980: vystoupení na schůzi občanských výborů č. 5  a 6 – ZK ROH Elite
31.3. 1980: vystoupení na schůzi občanského výboru – ZK ROH Elite
8.4. 1980: vystoupení na schůzi občanského výboru – restaurace Sparta
24.4. 1980: vystoupení na pionýrském slibu ZK ROH Elite
30.5. účast na Děčínské kotvě v Děčíně, program: Sexty, Zima, Ukolébavka pro dcerku, Měla jsem já milovníčka, Je nás jako holubic.
25.6. 1980 slavnostní koncert k 10. výročí sboru. byla vydána i brožurka (repertoár, seznam členů atd.) Zpívalo se toto: Zelená písnička (J. Boháč), Oj u poli (ruská lidová), Prídi Janík premilený (upr.V. Trojan). Ke společnému zpívání se sešlo 130 zpěváků (včetně bývalých členů).
Festivalový repertoár Lipky: Repertoár Lipky: Je nás jako holubic (J. Seidl), Pro krásný život (J. Říha), Janyčko malovaný (L. Janáček), M.Raichl: Takhle v Rokycanech, Milovníček, Když jsem šel, Vrabeček. Zima (E. Chanka), Ukolébavka pro dcerku (P. Eben), Námořnická (J. Vičar), Vosa a bodlák (I. Loudová), Jdeme slavně ulicí (V. Neumann), Pojeďte s námi (L. Fišer).
Zároveň proběhlo druhé setkání dětských pěveckých sborů. V tomto roce se uskutečnilo celkem
34 pěveckých vystoupení, nezachytili jsme bohužel všechna.
Pozn.: Při oslavě 10. výročí sboru přednesli společně aktuální i přítomní bývalí členové Lipky tyto písně: Zelená písnička, Oj u poli a Prídi Janík premilený.

Kalendář

«

Únor 2024

»

Po Út St Čt So Ne
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829